….. από το ΒΙΟΠΑ Λιτοχώρου στην Ε.ΑΝ.Ε.Π. (Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου)

105

Του Κώστα Χασιώτη*

Εισαγωγή: Χρέος μου απέναντι στους πολίτες αυτού του τόπου, να φωτίζω τα ανήλιαγα στενά των πολιτικών διαδρόμων υπηρετώντας αενάως το Δημόσιο Συμφέρον του Λαού που στόμα έχει και μιλιά δεν έχει για τα Δημόσια πράγματα.

Είκοσι και πλέον χρόνια, από το 2002  ο ΒΙΟΠΑ Λιτοχώρου θεσμοθετήθηκε  και το μόνο που υλοποιήθηκε ήταν η αφαίρεση περίπου 500.000m3 αμμοχάλικου από την οριοθετημένη περιοχή του, αφήνοντας πίσω του μια ακόμα πληγή στη ήδη αμαρτωλή περιοχή του Λατομείου Λιτοχώρου – τωρινή ΔΕΑΔΟ ΑΕ-. Η λογική του πλιάτσικου βασιλεύει σε τούτον εδώ τον τόπο και μυαλό δεν βάζουμε.

Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Δίου-Ολύμπου στα πλαίσια του νεοφιλελευθερισμού και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας… προτείνει την παραχώρηση για 60 χρόνια  των 1000 στρεμμάτων του ΒΙΟΠΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ιδιοκτησίας  ΔΕΑΔΟ ΑΕ στην ΕΑΝΕΠ (Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου) η οποία θα το διαχειρίζεται και στην οποία θα συμμετάσχει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.

Η μελέτη σκοπιμότητας που παραγγέλθηκε εξέτασε τρία χρηματοδοτικά σενάρια.

Το μόνο σενάριο κατά το οποίο κρίνεται σκόπιμη η υλοποίηση της επένδυσης  είναι η υπαγωγή του Πάρκου στις διατάξεις του Ν3982/11 και η χρηματοδότηση της κατασκευής του από τη Δράση «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» (New Industrial Parks) του ΤΑΑ(Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας). Η χρηματοδότηση φτάνει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, το 50%.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα συνάψει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ με την ΕΑΝΕΠ και που εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της Μ. Δευτέρας, ο Δήμος Δίου-Ολύμπου για κάθε στρέμμα που θα μισθώνεται θα παίρνει το 15% του 1/10 της εμπορικής αξίας (1/10*35.000,0€=3.500,0€) του γεωτεμαχίου ανά έτος. Επομένως για κάθε στρέμμα που θα μισθώνει στην ουσία η ΕΤΒΑ, ο Δήμος θα παίρνει το 15%*3.500= 525,0 €/ χρόνο.

Επομένως Η ΕΤΒΑ μέσω ΕΑΝΕΠ θα βάλει 6.000.000,0 €, θα πάρει άλλα 6.000.000,0 € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας για να ολοκληρώσει τις υποδομές και θα παίρνει για τα επόμενα 60 χρόνια, για κάθε στρέμμα που μισθώνεται 3.000,0€/έτος, δηλαδή σωρευτικά στην πλήρη ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου κατ’ έτος η ΕΤΒΑ θα έχει εισροές 700στρέμματα*3.000,0€=2.100.000,0€/έτος. Ενώ ο Δήμος ο οποίος παραχωρεί ουσιαστικά τα 1000 στρέμματα εμπορικής αξίας 1000στρ.*35.000€ = 35.000.000,0€ (με υπολογισμούς άλλων οικονομολόγων η εμπορική αξία φτάνει τα 130.000.000,0€) θα αποζημιώνεται κατ’ έτος με το πενιχρό ποσό των 700*525=367.500,0€/έτος.

 Παρατηρήσεις :

 1. Αυτό που δεν μας είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι για να ενταχθεί η επένδυση στο ΤΑΑ και στις διατάξεις του Ν3982/11,
  • Θα πρέπει να  τροποποιηθεί η εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη του ΒΙΟΠΑ ώστε να πληροί  τους όρους του άρθ.52 παρ.9 του Ν3982/2011, με την αντίστοιχη τροποποίηση της προαναφερθείσας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ). 

Η Νέα Πολεοδομική Μελέτη του ΒΙΟΠΑ θα έχει μεταξύ άλλων σ. δόμησης μέχρι 2,0. Ποσοστό κάλυψης 70%. Μείωση των κοινόχρηστων χώρων ώστε να προκύψουν 700 εκμεταλλεύσιμα στρέμματα.  Αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους δομημάτων στα 32μ. κατά παρέκκλιση.

  • Θα πρέπει να συνταχθεί Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθ.59 του Ν3982/2011.
  • Θα πρέπει να κατασκευαστούν τα ελάχιστα απαιτούμενα δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών, συνεπώς θα πρέπει να συνταχθούν (ή να ενημερωθούν) οι αναγκαίες προμελέτες των έργων υποδομής.

 

Ερωτήσεις :

 1. Πότε συστάθηκε η ΕΑΝΕΠ ? Πότε προβλέπεται να ανασυσταθεί για συμμετοχή της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ?
 2. Έχει συσταθεί ο φάκελος υπαγωγής στον Ν3982/2011? Πότε αναμένεται να εγκριθεί?
 3. Έχει ξεκινήσει η σύνταξη των μελετών( τροποποίηση Πολεοδομικής μελέτης και τροποποίηση ή ενημέρωση του φακέλου της ΑΕΠΟ)? Και αν ναι πότε θα εγκριθούν?
 4. Πότε προβλέπεται να μετονομαστεί ο ΒΙΟΠΑ ?
 5. Έχει εξεταστεί σοβαρά να αναλάβει ο Δήμος να κατασκευάσει το Επιχειρηματικό Πάρκο, χρησιμοποιώντας το ΤΑΑ χωρίς την συνεπικουρία της ΕΤΒΑ η οποία θα παίρνει σωρευτικά το 85% των εσόδων λειτουργίας?
 6. Δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψη η γνώμη των Δημοτών στο πλαίσιο μιας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης για το τί ανάπτυξη χρειαζόμαστε και θέλουμε? Δίνοντας τους όλη την πληροφόρηση. Θέλουμε να βλέπουμε στη συγκεκριμένη περιοχή π.χ. φουγάρα ύψους 32 μέτρων ?
 7. Για ποιο λόγο δεσμεύετε μια Δημοτική έκταση για 60 χρόνια ενώ η Μελέτη Σκοπιμότητας έχει αναγωγή στα 25 χρόνια? Ποιος σας δίνει το Πολιτικό δικαίωμα να διαπραγματεύεστε κάτι για περιόδους πέραν της θεσμικής σας θητείας ?

 

* Ο Κώστας Χασιώτης είναι Πολιτικός Μηχανικός