Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: 4 ΧΡΟΝΙΑ ΓΟΝΙΜΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ | Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας

419

Ανάδειξη του σπουδαίου ακαδημαϊκού έργου του Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), με έδρα την Κατερίνη.

Πρότασή μου για ίδρυση ξενόγλωσσου τμήματος στην Πιερία, σε συνεργασία με το υφιστάμενο τμήμα

Μια πρωτοβουλία, με σαφέστατα αναπτυξιακό πρόσημο για την περιοχή, τους  φοιτητές και τους νέους μας.