Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου: 4 χρόνια γόνιμης κοινοβουλευτικής θητείας

Όλυμπος και Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης

184

Ζήτησα:

– να ενισχυθούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Πιερίας

– να ενισχυθούν οι οργανικές τους θέσεις

– να συμπεριληφθεί το προσωπικό τους στα πληρώματα εναέριας διάσωσης

 

Όλυμπος: – Εθνικό και Παγκόσμιο Brand  Name

– Αίτηση υποψηφιότητας για ένταξη στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO