Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου – 4 χρόνια γόνιμης κοινοβουλευτικής θητείας : Νομοσχέδιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

443

Ψηφιακή Επανάσταση με επίκεντρο τον πολίτη

Η Κυβέρνηση σχεδιάζει και υλοποιεί σήμερα την Ελλάδα του αύριο