Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου : 4 χρόνια γόνιμης κοινοβουλευτικής δράσης

Κεντρική Εισηγήτρια Κρατικού Προϋπολογισμού 2023

188

Ένας ιστορικός προϋπολογισμός, ο πρώτος εκτός μνημονίων, μετά από 12 χρόνια

Τριπλάσιος ρυθμός ανάπτυξης – ρεκόρ σε τουρισμό και επενδύσεις

Η χώρα και η οικονομία αλλάζουν οριστικά σελίδα.