Πιερία: Οι νέοι διευθυντές σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

291

Με απόφαση της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίστηκαν οι  διευθυντές/ντριες  των  σχολικών μονάδων  της Πιερίας.

Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών  της εκπαίδευσης  γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την  31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Δείτε εδώ τους 50 Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ τους 40 Διευθυντές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.