Ζητείται προσωπικό για θέσεις ηλεκτρολόγων τεχνιτών και βοηθών

84

Τεχνική εταιρεία ζητά να προσλάβει ηλεκτρολόγους τεχνίτες και βοηθούς για εργασία σε έργα σε όλη την Ελλάδα.

Επιθυμητή η κατοχή τίτλου σπουδών και αδειών ασκήσεως επαγγέλματος.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο email : [email protected], τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109813813.