Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Αποζημίωση για τα καπνά της Π.Ε. Πιερίας

193

Αποστέλλεται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα αποζημίωσης, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων λόγω εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένα δίκαιο  αίτημα για το οποίο  προσπαθήσαμε,  ικανοποιείται.