Διδασκαλία του 15ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης με αναφορά τις φορεσιές και τη ζωγραφική

84

Του Περικλή Χατζηγιάννη,

Εκπαιδευτικού χαρακτήρα η επίσκεψη της Τετάρτης 29 Μαρτίου 2023, των μαθητριών και των μαθητών του 15ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης στις δύο εκθέσεις που φιλοξενούνται τούτες τις ημέρες στην Αστική Σχολή Κατερίνης.

Των χειροποίητων φορεσιών της Νίτσας και Λίτσας Ξανθοπούλου με επίγραμμα «Με το αντί και το βελόνι, το όνειρο και το μεράκι» και του ζωγράφου Γιώργου Τζιόκα με αναφορά στην ξεχωριστή του διαδρομή «Τζιόκας 50 χρόνια».

Οι μικροί μαθητές ενημερώθηκαν στα θεματολόγια των εκθέσεων μέσα από τις ξεναγήσεις των δημιουργών Νίτσας Ξανθοπούλου και Γιώργου Τζιόκα, απαντώντας μάλιστα στα ερωτήματα των καλλιτεχνών περί των εντυπώσεων που αποκόμισαν από την διδακτική επίσκεψη.

Την μαθητική κοινότητα του 15ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης που παρουσιάζει ιδιαίτερες δραστηριότητες και πέρα των σχολικών αιθουσών συνόδευαν η Προϊσταμένη Κατερίνα Γελαστοπούλου και η Νηπιαγωγός, Στέλλα Ευαγγελοπούλου.