Ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος

86

Ὅπως κάθε χρόνο πρίν τό Πάσχα, ἡ αἵρεση πού ονομάζεται «Μάρτυρες του Ἱεχωβᾶ»«Χιλιαστές» ἐξαπολύουν ἔντονη προσηλυτιστική καί προπαγανδιστική δραστηριότητα μέ ἀφορμή τήν «Ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ Ἱησοῦ», ὅπως λένε.

Συγκεκριμένα, καί στον τόπο μας μοιράζουν ἰδιόχειρες ἐπιστολές, διανέμουν αἱρετικά φυλλάδια καί στέλνουν μηνύματα μέσω διαδικτύου.

Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἤ «Χιλιαστές» εἶναι μιά ξενόφερτη αἵρεση, μέ ἕδρα τό Μπροῦκλιν τῆς Ἀμερικῆς, πού ἀρνοῦνται τά βασικά δόγματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως.

Συγκεκριμένα:

  • Ἀρνοῦνται τήν Ἁγία Τριάδα (Πατέρα, Υἱό καί Ἅγιο Πνεῦμα), τόν μόνο ἀληθινό Θεό.
  • Ἀρνοῦνται τήν Ἱερά Παράδοση ὡς πηγή τῆς θείας ἀποκαλύψεως.
  • Ἀρνοῦνται τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
  • Ἀρνοῦνται τήν Ἐκκλησία καί τά ἅγια Μυστήριά της.
  • Ἀρνοῦνται τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς.
  • Ἀρνοῦνται τή Θεοτόκο καί τό ἀειπάρθενό της.
  • Ἀρνοῦνται τόν Τίμιο Σταυρό, τούς Ἁγίους καί τίς ἱερές εἰκόνες.
  • Ἀρνοῦνται τήν αἰώνια κόλαση καί διδάσκουν τήν ἐκμηδένιση τῶν μή σωζομένων.
  • Διδάσκουν ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία ἔγινε τό 1914(!), καί ὅτι σύντομα θά ἔλθει ὁ Χριστός νά ἱδρύσει ἐπίγεια χιλιετή βασιλεία.
  • Διδάσκουν ὅτι ὁ Παράδεισος θά εἶναι ἐπί τῆς γῆς, καί ὅτι ἡ αἰώνια ζωή θά εἶναι ζωή ὑλικῶν ἀπολαύσεων.

Όπως διαπιστώνει κανείς, δεν άφησαν διδασκαλία του Χριστιανισμού που να μη τη διαστρέψουν ή να μη την αρνηθούν.

Ἐπίσης, ἀρνοῦνται τήν μετάγγιση αἵματος. Δηλαδή, οὔτε δίνουν οὔτε δέχονται νά πάρουν αἵμα, ἀκόμη καί σέ περίπτωση σοβαρῆς ἀσθένειας καί κινδύνου θανάτου.

Ὡς Χριστιανοί σεβόμαστε τή θρησκευτική ἐλευθερία ὁποιουδήποτε ἀτόμου. Ὅμως ὀφείλουμε νά ἐνημερώσουμε καί νά διαφωτίσουμε τούς χριστιανούς ὅτι γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἤ «Χιλιαστές» ἀποτελοῦν μία ὕπουλη καί ἐπικίνδυνη αἵρεση.

Κάθε  Ὀρθόδοξος Χριστιανός ἀκολουθώντας τά λόγια τοῦ Κυρίου ἀγαπάει ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἀποστρέφεται, ὅμως, τίς φοβερές αἱρέσεις, διότι πολεμοῦν καί διαστρέφουν τήν Ἀλήθεια, τήν ὁποία διαφυλάττει ἀκέραιη καί ἀνόθευτη ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας.

 

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ