Ευχαριστήριο της Κοινότητας Κονταριώτισσας προς την κυρία Αντιπεριφερειάρχη

135

Ο πρόεδρος, το τοπικό συμβούλιο και οι κάτοικοι της κοινότητας Κονταριώτισσας αισθάνονται την ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσουν από καρδιάς την αντιπεριφερείαρχη Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου για:

  • Την υλοποίηση προληπτικών παρεμβάσεων καθαρισμού των υδατορεμάτων περιμετρικά της κοινότητας από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση

Η θωράκιση της κοινότητας από πλημμυρικά φαινόμενα, η ασφάλεια της ζωής των πολιτών, η αποφυγή φυσικής καταστροφής και η προστασία της περιουσίας των κατοίκων πρέπει να είναι πάντα θέματα προτεραιότητας.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κονταριώτισσας

Στέφανος Σ. Παπαδόπουλος