Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας

162

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00 διενεργήθηκε το 1ο ΔΣ του Μελισσοκομκού Συλλόγου Πιερίας, μετά τις αρχαιρεσίες της προηγούμενης Κυριακής.

Τα 7 μέλη του Συλλόγου που εκλέχθηκαν, συνεδρίασαν με μόνο θέμα τη σύσταση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Τσερτικίδης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Οικονόμου Ευαγγελία

Γεν. Γραμματέας: Χατζηστογιάννης Νικόλαος

Ταμίας: Ντανά Ιωάννα

Μέλος: Γκανάτσιος Νικόλαος

Μέλος: Μπατζώνης Γεώργιος

Μέλος: Πατσιογιάννης Δημήτριος